Pohádky pro nejmenší

Abychom ten kalendářní rok v páté třídě zakončili trochu nesobecky (nejen očekáváním dárečků pro sebe), připravili jsme dětem ze školky malý dárek i my, páťáci. Minulý týden jsme začali psát pohádky. Každý jednu. Nejprve nanečisto, pak přepsali do počítače, zkontrolovali, ilustrovali, svázali do knihy, nachystali…

I přesto, že mnoho dětí skolila nemoc, vyrazili jsme v počtu osmi žáků do školky, naše práce přečíst. Všech devět školkáčků vyslechlo pohádky se zájmem, mírně nervózní interpreti se pekelně soustředili, čas ubíhal a my se ponořili do dětského pohádkového světa.