G Galerie

Pixel Art

Pixel Art, neboli pixelové (bodové) umění vzdává hold starým počítačovým hrám typu Mario. Tehdy byla jednoduchost pixelové grafiky podmíněná technologií, dnes se s ní však pracuje zcela záměrně a je velmi populární. Jako příklad můžeme zmínit slavnou počítačovou hru Minecraft. S žáky jsme se ve výtvarné výchově na počítačích pokusili o vytvoření vlastního pixel artu. Jako předlohu jsme použili fotografii, podle které jsme pak čtvereček po čtverečku „stavěli“ pixelovou grafiku.