D Družina

Skřítkové Podzimníčci

Na podzim příroda vydává své poklady – kaštany, žaludy, skořápky ořechů, barevné listí… Bylo by škoda je nechat ležet ladem.

Z větví olší jsme si nejdříve nařezali špalíčky a kolečka, spojili jsme je hřebíkem a základ skřítka Podzimníčka byl na světě. Potom přišly na řadu přírodniny, těstoviny a ostatní ozdůbky, aby to našim panáčkům slušelo.