D Družina

Vycházka ke krmelci

Hned první den po prázdninách jsme se s velkou družinou vydali do krmelce za zvířátky. Jelikož krmelec pana školníka není moc daleko, tak nám cesta netrvala moc dlouho. Po cestě jsme se zastavili u mokřadu, kde jsme si všimli zamrzlé hladiny, z které vystupovaly jen zbytky suchého rákosí. Vystoupali jsme přes louku až nahoru ke krmelci, kde jsme zasypali srnkám a vydali se zpátky ke škole. Bohužel se nám nepodařilo v lese zahlédnout žádná zvířátka, ale věříme, že brzy navštíví krmelce, kde najdou něco dobrého k snědku.