Z Zájmové kroužky

Nabídku zájmových kroužků ve školním roce 2019/20 připravujeme. Bude zveřejněna během září.