Z Základní škola - učitelé

PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL ŠKOLY
PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL ŠKOLYČESKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, DĚJEPISzimcik57@gmail.com
"Vždy se snažím učit děti pracovat s informacemi - naučit učit se, využívat nejrůznějších zdrojů informací. Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu - některý např. v češtině, jiný v matematice, další za pracovitost, ochotu ... . Využívání ICT v naší škole je prostředkem, ne cílem."
Mgr. Alena Urbancová - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Alena Urbancová - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLYPŘIRODOPIS, NĚMECKÝ JAZYK, CHEMIE
"Mým cílem je umožnit každému žákovi přijmout vzdělávání jako přirozený krok k dalšímu vývoji své osobnosti a naučit ho využít k tomu veškeré dostupné prostředky a moderní informační technologie."
Mgr. Kateřina Pražáková  ZŘŠ pro INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  - region Čechy
Mgr. Kateřina Pražáková ZŘŠ pro INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - region Čechymobil: 606 072 077prazakovakaterina81@gmail.com
Regionální kancelář pro Čechy, Milady Horákové 2725, Kladno, 272 01

Učitelé na II. stupni ZŠ

Mgr. Marie Ševčíková
Mgr. Marie ŠevčíkováMATEMATIKA, FYZIKA
"Mojí snahou je pestré a kvalitní vyučování s využitím ICT, individuální, klidný a důsledný přístup. V matematice se přikláním ke konstruktivnímu pojetí výuky, hledám způsoby, které vedou u žáků k rozvoji tvořivosti a zvídavosti. Dobrý pocit mám, když vidím ve tváři žáka, že pochopí probírané učivo a má radost."
Mgr. David Smetana
Mgr. David SmetanaANGLICKÝ JAZYK, TĚLOCVIK, HUDEBNÍ VÝCHOVA
"Nejhorším činem učitele je škatulkování. Já sám se snažím na žáka nahlížet individuálně a především komplexně. Je důležité vést žáky k cizímu jazyku ne jako k vědě, ale k něčemu, co je běžnou součástí života."
Mgr. Ivana Tálská
Mgr. Ivana Tálská ČESKÝ JAZYK, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
"Nejhorší hodina podle mne je taková, při které učitel zívá a žáci téměř spí."
Mgr. Jakub Mačák
Mgr. Jakub MačákZEMĚPIS, DĚJEPIS, INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ
"...A být pořád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, to je vlastně hloupost. Největší hloupost jest chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Ono se stalo uměním už jenom být živ po svém." - Jan Werich "Učím po svém! :-)" - Jakub Mačák
Mgr. Markéta Hudáková, výchovná poradkyně
Mgr. Markéta Hudáková, výchovná poradkyněČESKÝ JAZYK, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ - Albert Einstein
"A největší odměnou pro mě je, když se mi to podaří." - Markéta Hudáková
Mgr. Hana Staňová
Mgr. Hana StaňováČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK
"Baví mě pracovat s dětmi. O to víc, když je vidím získávat nové zkušenosti a radovat se z nově nabytých poznatků."
Mgr. Hana Gureňová
Mgr. Hana GureňováMATEMATIKA
"Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe" - Gaius Titus Petronius
Mgr. Anna Podešťová
Mgr. Anna PodešťováANGLICKÝ JAZYK, DĚJEPIS
Bc. Tomáš Beníček
Bc. Tomáš BeníčekCHEMIE, PŘÍRODOPIS
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Ing. Petr Zvardoň
Ing. Petr ZvardoňFYZIKA
„Jaká to vzpurná mládež! Místo toho, aby poslouchala staré, napodobuje je.“ - Wieslaw Brudzinski
Petra Popelková
Petra PopelkováMATEMATIKA
Bc. Veronika Žďárská
Bc. Veronika ŽďárskáFYZIKA, MATEMATIKA
Mgr. Dominika Davidová
Mgr. Dominika DavidováTĚLESNÁ VÝCHOVA, ANGLICKÝ JAZYK, FRANCOUZSKÝ JAZYK
Mgr. Petra Součková
Mgr. Petra SoučkováPŘÍRODOPIS, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
"Děti se ve škole mají nejen naučit, ale i pochopit a umět použít. Každé z nich je jedinečná osobnost, které je potřeba porozumět. Těší mě, když děti chodí do školy rády."

Učitelé na I. stupni ZŠ

Mgr. Kristýna Miklánková
Mgr. Kristýna Miklánková1. ROČNÍK
"Zaměřuji se na rozvoj dětí a nikoli jen na dodržení osnov, plánů a vyhlášek. Nemůžeme sice všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné."
Mgr. Marcela Sehořová
Mgr. Marcela Sehořová2. ROČNÍK
Mgr. Jiří Miškar
Mgr. Jiří Miškar3. ROČNÍK
"Snažím se naučit děti, jak mají myslet, ne to, co si mají myslet."
Mgr. Tereza Homolová
Mgr. Tereza Homolová4. ROČNÍK
"Kdo je dobrý učitel? Je to především člověk, který miluje děti, umí se s dětmi přátelit, bere si k srdci dětské radosti i žalosti, zná dětskou duši a nikdy nezapomíná, že on sám byl také dítětem..., předává jedna skvělá učitelka nám mladým."
Mgr. Robert Goldmann
Mgr. Robert Goldmann5. ROČNÍK
„Úkolem pedagoga je doprovázet na cestě za poznáním.“ „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru.“ G. B. Shaw
Mgr. Vojtěch Král 
Mgr. Vojtěch Král VLASTIVĚDA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
"Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno" Karel Čapek
Bc. Daniela Michalcová
Bc. Daniela MichalcováASISTENTKA PEDAGOGA, PRÁCE NA POČÍTAČI
"Pomáhat ano, ale účinně, správně a hlavně tam, kde je to skutečně potřeba!" PhDr. Josef Cerha „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca
Bc. Lucie Uhrová
Bc. Lucie UhrováTĚLESNÁ VÝCHOVA
"Nezáleží na tom, kolik golů jsi dal, počet bodů, které sis připsal, rekordy, které jsi překonal, trofeje, které jsi získal nebo soupeře, které jsi porazil. Jelikož velké sportovce dělá velké srdce. A jen ti s největším srdcem, zápalem, plným nasazením a především láskou ke sportu se stávájí legendami."
Gabriela Gabrhelová
Gabriela GabrhelováASISTENTKA PEDAGOGA, VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Mgr. Pavlína Majerová
Mgr. Pavlína MajerováVÝTVARNÁ VÝCHOVA, VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Výtvarná výchova: "Tvořit se dá ze všeho." Školní družina: "Bavíme se i bez počítačů."
Dagmar Vaculová
Dagmar VaculováASISTENTKA PEDAGOGA
"Každý z nás je nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná. "
Mgr. Pavel Vágner
Mgr. Pavel VágnerFARÁŘ, UČITEL NÁBOŽENSTVÍ