M Mateřská škola

Korálky poznání navlékáme

Korálky poznání navlékáme,

do velké školy pospícháme.

Nic to není, to my víme,

číst a psát se naučíme.

 

Proč bychom se školy báli,

nejsme žádní peciváli.

Á, BÉ, CÉ, DÉ a tak dál,

kdo to umí, ten je král!