G Galerie

Výtvarka 4. a 5. třídy

Abychom se drželi tématu – tedy podzimu, čtvrťáci kreslili listy. Pracovali technikou klovatinová rezerváž. Klovatinou namalovali tvary listů i s žilkováním. Po zaschnutí výkres vykreslili barevnými křídami a na závěr celou práci umyli pod tekoucí vodou. Doplňkovou prací byla výroba malých dýní z vlny. Páťáci vytvářeli jablka z koleček kartonu, které středem prošili barevnými bavlnkami a doplnili stopkou a lístkem z filcu. Doplňkovou prací byla výroba jablíček technikou quilingu.