G Galerie

Rozbouřené moře a práce s křídou

Pršelo a blýskalo se sedm neděl…. přívaly vody nás inspirovaly k vytvoření rozbouřeného moře s lodičkou. Natrháním papíru se nám podařilo vytvořit iluzi divokých vln s pěnou. Abychom si procvičili práci s křídou, kreslili jsme podle předlohy cibuli. Soustředili jsme se na správný tvar, velikost a stínování. Křídu jsme využili i při klovatinové rezerváži. Tvar jablka s ornamenty jsme si nejdříve lehce nakreslili tužkou, poté překreslili klovatinou. Po zaschnutí se celá práce překryla barevnými křídami a klovatina se vymyla pod tekoucí vodou.