Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Připomenutí na začátku školního roku 2021/2022

Léta politici rodiče i učitelskou veřejnost přesvědčují, jak jim školství a vzdělávání leží na srdci, chtějí novou školu, mluví neustále o reformě škol;  ale se včerejšími názory a předvčerejšími metodami a formami práce úředníků a příslušných nadřízených a kontrolních institucí.

Ae já jsem praktik, který za téměř čtyřicet let působil na všech stupních škol - od mateřské, základní, střední, vyšší odborné až po vysokou školu, a proto si myslím, že mohu shrnout svoje zkušenosti z praxe.

My, učitelé, jsme ve škole kvůli dětem, ne naopak.

Vždy jsem se snažil učit žáky pracovat s informacemi (jak a kde je vyhledávat, jak je vybírat a třídit, zpracovávat a vyhodnocovat, jak vytvářet hypotézy a jak je ověřovat i vyvracet). Samozřejmě že před čtvrt stoletím to bylo něco jiného, ale podstata zůstává stejná – naučit učit se, využívat zdrojů informací...

Hodnotím žáka za to, co umí, ne za to, co neumí:

- každého žáka hodnotím individuálně, v rámci jeho možností a osobních pokroků

- žáka sleduji celé pololetí, snažím se ho poznat a pochopit a teprve hodnotím.

Nemůžeme všechny děti a žáky všemu ve škole naučit, ale můžeme všechny děti a žáky učinit ve škole spokojené a šťastné.

Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu – některý v češtině, jiný v matematice, přírodopisu, další za pracovitost, ochotu...

Klíčové je umět z nabízených informací vybrat a umět je zpracovat.

Využívání informačních technologiíí musí být ve škole prostředkem, ne cílem.

Proč by měl žák, zvyklý na používání mobilů, herních konzolí, počítačů či internetu, sledovat výuku s psaním na tabuli a opisovat si z ní do sešitů třeba i v hodinách informatiky?

Kdyby školní docházka nebyla povinná, tak by hodně žáků v některých školách nezůstalo ani chvíli. Nelíbí se jim tam, protože se musí zabývat věcmi, které vůbec nesouvisejí s jejich životem, a když ano, pak o tom vůbec nemají tušení.

Co ví řada úředníků, inspektorů, kontrolních pracovníků (rodičů, občanů) o dnešní škole mimo toho, že ji více či méně úspěšně absolvovali před řadou let? Co ví řada úředníků, inspektorů, kontrolních pracovníků (rodičů, občanů) o dnešní škole mimo toho, že ji více či méně úspěšně absolvovali před řadou let?

Školy jsou od toho, aby žáky připravily co nejlépe pro život.

zi-cervec-2021.jpg

PaedDr. Ludvík Zimčík

- držitel čestného titulu Osobnost obnovy Programu venkova ve Zlínském kraji

Ve školství se pohybuji více než devětatřicet let - řídím vzdělávací subjekt zahrnující střední školu, základní školu a mateřskou školu; v základním školství jsem podrobně poznal problematiku málotřídních ZŠ, byl jsem průkopníkem právní subjektivity základních škol, první školu jsem do podoby příspěvkové organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí.

Byl jsem zástupcem ředitele školy střední i vyšší odborné, na první soukromé vysoké škole na Moravě jsem pracoval jako zástupce rektora.

Ve školství jsem zažil různé koncepce i „antikoncepce", reformy i deformy, zažil jsem i takové zrůdnosti jako například počáteční čtení na čas - se stopkami v ruce učitelky...

Praxe mě naučila, že není třeba se točit jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům něco přinášelo.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline