Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

O školské legislativě

Školská legislativa se dá rozdělit podle mnoha hledisek. Jedním z těchto hledisek může být závaznost dodržování jednotlivých pravidel a předpisů. Z tohoto hlediska se dá školská legislativa rozdělit na zhruba tři druhy pravidel.

První skupinou jsou obecně závazné předpisy, druhou jsou rezortní směrnice a pokyny a třetí skupinou jsou vlastně některá nepsaná pravidla.

Obecně závazné předpisy - to jsou předpisy, které by se měly vždy dodržovat a plnit. Mnoho z nich je platných i mimo oblast školství, jeden z nich (Úmluva o právech dítěte) má dokonce platnost nadstátní. Tyto předpisy jsou dány ve formě zákonů, nařízení vlády ČR a vyhlášek MŠMT ČR.

Rezortní směrnice a pokyny - sem patří různé metodické pokyny, instrukce, směrnice, návody ministerstva školství a příkazy ministra nebo jeho podřízených (od jeho náměstků, ředitelů odborů, přes krajské odbory školství až po ředitele škol). Tato pravidla vydává vždy příslušný úředník. Můžeme sem zařadit i výklady (vysvětlení) některých zákonů a vyhlášek, které úředníci ministerstva školství poskytují. Pro všechny tyto předpisy by mělo platit, že neodporují žádné vyhlášce ani zákonu. Poněkud diskutabilní a ne příliš jasná je ovšem závaznost dodržování některých z těchto pokynů, úplnou jistotu o tom občas nemá ani ministerstvo.

Nepsaná pravidla (zvyklosti), která se kupodivu velmi často poměrně přesně dodržují. Porušení některých nepsaných zvyklostí bývá velmi řídké a učitelé se těmto zvyklostem ve školách podřizují.

Shrnutí


1. Hierarchie školských právních norem: zákon - vyhláška - rezortní předpis - metodické doporučení, pokyn. Nižší právní norma vychází z vyšší právní normy a nesmí jí odporovat.

2. Zákony a vyhlášky mohou být novelizovány, případně změněny opět jen zákonem nebo vyhláškou.

3. Spory o význam obecně platných právních předpisů může rozhodovat pouze a jedině soud.

zi-cervec-2021.jpg

PaedDr. Ludvík Zimčík

- držitel čestného titulu Osobnost obnovy Programu venkova ve Zlínském kraji

Ve školství se pohybuji více než devětatřicet let - řídím vzdělávací subjekt zahrnující střední školu, základní školu a mateřskou školu; v základním školství jsem podrobně poznal problematiku málotřídních ZŠ, byl jsem průkopníkem právní subjektivity základních škol, první školu jsem do podoby příspěvkové organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí.

Byl jsem zástupcem ředitele školy střední i vyšší odborné, na první soukromé vysoké škole na Moravě jsem pracoval jako zástupce rektora.

Ve školství jsem zažil různé koncepce i „antikoncepce", reformy i deformy, zažil jsem i takové zrůdnosti jako například počáteční čtení na čas - se stopkami v ruce učitelky...

Praxe mě naučila, že není třeba se točit jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům něco přinášelo.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline