Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

A je to tu zase (PPP neoprávněně vyžaduje...)

Blíží se zápisy k plnění povinné školní docházky, a někteří zákonní zástupci chtějí pro své dítě odklad. Zdůrazňuji, že o to nežádá škola, ale zákonný zástupce. A nastávají opakované situace, že poradenské zařízení žádá zákonného zástupce o vyplnění dotazníku ze strany školy, jinak že dítě nevyšetří...

A já opakovaně zákonným zástupcům sděluji, že poradenské zařízení v těchto případech nemá právo po škole požadovat vyplnění dotazníku. Musí zákonnému zástupci, který žádá o vyšetření (vystavení doporučujícího posouzení pro odklad), poskytnout činnost podle níže uvedeného paragrafu.

Podívejte se na ustanovení ve školském zákoně.

§ 116

Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Já zákonným zástupcům doporučuji tento jednoduchý postup:

- ptejte se, který právní předpis jim umožňuje tento protiprávní postup (vyžadovat po škole v tomto případě vyplnění dotazníku pro doporučující posouzení k odkladu povinné školní docházky)

- podejte písemně Vaši žádost o vyjádření školského poradenského zařízení k doporučujícímu posouzení

- pošlete poradenskému zařízení tuto žádost doporučeně

- žádejte písemné vyjádření, že musíte mít vyplněný dotazník od školy, když škola nežádá o vyšetření k doporučujícímu posouzení odkladu povinné školní docházky.

zi-cervec-2021.jpg

PaedDr. Ludvík Zimčík

- držitel čestného titulu Osobnost obnovy Programu venkova ve Zlínském kraji

Ve školství se pohybuji více než devětatřicet let - řídím vzdělávací subjekt zahrnující střední školu, základní školu a mateřskou školu; v základním školství jsem podrobně poznal problematiku málotřídních ZŠ, byl jsem průkopníkem právní subjektivity základních škol, první školu jsem do podoby příspěvkové organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí.

Byl jsem zástupcem ředitele školy střední i vyšší odborné, na první soukromé vysoké škole na Moravě jsem pracoval jako zástupce rektora.

Ve školství jsem zažil různé koncepce i „antikoncepce", reformy i deformy, zažil jsem i takové zrůdnosti jako například počáteční čtení na čas - se stopkami v ruce učitelky...

Praxe mě naučila, že není třeba se točit jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům něco přinášelo.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline