Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Pohlazení na prázdniny

První prázdninový den jsem dostal tento e-mail, který jsem přeposlal všem svým učitelkám a učitelům. Jen dodám, že je pěkné, že lidé ještě umí pochválit.

Vážený pane řediteli, vážení učitelé 

V příloze posílám rakouské vysvědčení svých dvou dcer (S....á Karolína, S....á Markéta) jako doklad o řádném vzdělávání v zahraničí. Při té příležitosti bych chtěla moc a moc poděkovat a vyslovit uznání Vaší škole. První dceru jsem měla dva roky přihlášenou v kmenové škole v místě českého trvalého pobytu, tedy v Praze. Spolupráce byla vstřícná a relativně i dobrá, ale chyběl mi řád, vedení a komunikace. Výuka češtiny mé starší dcery se tak stala spíš bojem, kdo z koho. Vítězila jsem jen proto, že jsem rodič a upřímně jsem si neuměla představit, že to takhle dotáhnu až do devítky obou holek.

Potřebovala jsem osnovy, potřebovala jsem materiály, potřebovala jsem řád, a tedy i ten pomyslný bič nad hlavou. Nebyla to ničí chyba, ani školy, ani moje, a už vůbec ne dětí. Nějak to zkrátka nebylo ono. 

Díky vynikající FB skupině Česky i v zahraničí a Učíme děti česky jsem získala tip na Vaší školu a já musím říci, že ani v nejmenším nelituji, naopak doporučuji. Získala jsem noty, velké množství materiálů, kontakty na lidi, kteří řeší stejné věci jako my. Díky tomu jsem do výuky vnesla pravidelnost a systém. I když je to z pohledu dětí pořád učení, tak už to není boj a velmi často i veliká zábava a hlavně samozřejmost a běžná věc. Nevím, zda se někdy vrátíme, ale vím, že díky Vaší škole zůstanou moje děti Čechy, kteří budou nejen česky mluvit, ale i psát a číst. Umět víc jazyků, mít rozhled, to je zkrátka obrovská deviza a věřím, že mi za to moje cácorky jednou třeba poděkují. Investice do vzdělání se zkrátka vyplatí 

Chválí se nějak míň a míň a proto děkuji, děkuji, děkuji milá Březovko. Hluboce se skláním před Vámi učiteli, Vaše práce ve mne vzbuzuje respekt a veliké uznání. A vůbec to není jednoduchá práce, jak někteří rozumbradové tvrdí. 

Přeji Vám krásné prázdniny, ať Vám zdraví slouží.  Odpočiňte si chvilku od těch našich malých „bestií“ a těším se na další spolupráci s Vámi příští rok  

S pozdravem / mit freundlichen Grüssen Lenka S....á

zi-cervec-2021.jpg

PaedDr. Ludvík Zimčík

- držitel čestného titulu Osobnost obnovy Programu venkova ve Zlínském kraji

Ve školství se pohybuji více než devětatřicet let - řídím vzdělávací subjekt zahrnující střední školu, základní školu a mateřskou školu; v základním školství jsem podrobně poznal problematiku málotřídních ZŠ, byl jsem průkopníkem právní subjektivity základních škol, první školu jsem do podoby příspěvkové organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí.

Byl jsem zástupcem ředitele školy střední i vyšší odborné, na první soukromé vysoké škole na Moravě jsem pracoval jako zástupce rektora.

Ve školství jsem zažil různé koncepce i „antikoncepce", reformy i deformy, zažil jsem i takové zrůdnosti jako například počáteční čtení na čas - se stopkami v ruce učitelky...

Praxe mě naučila, že není třeba se točit jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům něco přinášelo.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline