I Individuální vzdělávání

Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

Imoodle - podpora během celého školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce - jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. 

Přijetí/přestup/zápis

Tady na odkaz klikněte - https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=25848&chapterid=1625 a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít k dispozici řadu informací k přestupu do naší  školy.

Tady klikněte na odkaz - https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=25848&chapterid=1624 a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít řadu informací k zápisu do naší školy.

Tady klikněte na odkaz - https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=25848&chapterid=1626  a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít řadu informací k přestupu/zápisu do naší školy, v případě, že jste dlouhodobě v zahraničí.

Tady klikněte na odkaz http://www.skolybrezova.eu/lyceum/studium/zpusob-studia - a také na odkaz https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=32414  a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít řadu informací k přestupu/přijetí do naší školy, v případě, že máte zájem o dálkovou formu vzdělání oboru Kombinované lyceum.

On-line výuka - virtuální třída

Ve všech hlavních předmětech od 4. do 9. ročníku základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes SKYPE PRO FIRMY. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. 

Přezkoušení - vycházíme vám vstříc

Dle zákona je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.
I když jsme “škola na konci světa”, pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat tato místa:

   • Praha
   • Kladno
   • Brno
   • Březová
   • On-line přes Skype

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

Často kladené otázky

Jaké podmínky musím splnit, aby bylo mé dítě zařazeno do režimu individuálního vzdělání?
Je potřeba vyplnit  Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit  Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče). Souhlas vydává ředitel příslušné školy.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou