D Družina

Jarní vycházky

Počasíčko skoro letní, takže vycházky jsou nabíledni. Nedalo nám to, museli jsme vyrazit.

Toulali jsme se v Lazech, v Kalábové, u rozhledny i ve Zvadilově. Tam, kde před týdnem bylo jen pár oschlých travin, jsou pestré trsy fialek, orsejí, podbělů, plicníků, dokonce i lýkovec ukazuje svoje růžové květy. V mokřadu se připravuje k životu další pokolení žab, jejich vajíčka vypadají jako skleněnky. U studánky v Kalábové jsme zahlédli velkou vzácnost – mloka. Jeho přítomnost zaručuje dobrou kvalitu vody.

Teplé slunečné počasí vytáhlo i motýly. Kroužili nad loukou a hledali něco na sosáček. Prostě jaro v plném proudu.