M Mateřská škola

Dopravní prostředky

Auta jezdí po silnici,             

vlak musí mít kolejnici.                     

Letadlo si vzduchem létá,      

doletí na konec světa.            

A po vodě lodě plují,            

tím vším dnes lidé cestují.