M Mateřská škola

Recyklohraní

Do recyklohraní jsme se pustili,
o třídění odpadu se učili.
Kam vybité baterie dát,
copak s nimi udělat?
Sběrná místa důležitá jsou,
k recyklaci pomůžou.
Životní prostředí chráníme,
"baterkožrouta" tvoříme.