Z Zahrada

S chutí do toho a půl bylo hotovo

Úpravy školní zahrady se dnes, 2. září, zúčastnili téměř všichni školáci se svými vyučujícími. Učitelé šli nejprve příkladem a začali pracovat, ale po chvíli zjistili, že nemusí. Žáci se totiž vrhli na všechen ten plevel s takovou chutí a elánem, že za pár chvil byl pryč. Pokud by takto všichni žáci přistoupili i k učení, látka na celý rok by byla probrána do pololetí. Žáci také sklidili úrodu dýní, mrkve a brambor, kterou zpracujeme při uspořádání zahradní slavnosti. Jejich práci nakonec ukončil déšť, při kterém museli učitelé některým žákům nářadí doslova rvát z rukou a zahnat je zpět do budovy školy. Celá akce tak byla velmi veselá a úspěšná, což dokládají fotogalerie.

logo zaci sobe pruhledne modre tesne

ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY

 • Zákaz vstupu lidem, kteří nemají zájem o krásné prostředí školní zahrady!
 • K provětrání motorových vozidel slouží cesta! Kouření škodí vašemu zdraví a okolnímu prostředí!
 • Nejsme květinářství, a proto si trhejte květiny někde jinde!
 • Neodnášejte si naše výpěstky!
 • Chovejte se ohleduplně a dívejte se, kam šlapete!
 • Už předkové věděli, že se do ohně přikládá dřevem!
 • Pokud založíte oheň, postarejte se o jeho uhašení!
 • Na demoliční práce si voláme firmy!
 • Zákaz odhazování nedopalků, papírků a dalších odpadků, k tomu slouží popelnice!
 • Vše co si přinesete, si musíte také odnést a uklidit po sobě veškerý nepořádek!
 • Zahradu si navrhujeme a tvoříme sami, proto nám neničte naši práci.
 • Pokud máte čas a chuť, můžete se také zapojit.
 • Naše zahrada je přístupná všem, slouží k odpočinku a relaxaci.

Žáci „školy na konci světa“