V žádné z našich tří škol se neplatí školné.

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021


1. - 5. ročník ZŠ - prezenční výuka (žáci v rouškách)

6. - 9. ročník ZŠ - distanční výuka

Mateřská škola v provozu jen pro předškoláky (děti bez roušek)

 

- PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel škol na konci světa

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou