Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

K Kurz - získání základního vzdělání

Kurz pro získání základního vzdělání

Kurz pro získání základního vzdělání

Organizace kurzu

Dálková forma kurzu

Kurz organizuje škola v dálkové formě vzdělávání, spojené s konzultacemi se zkušenými pedagogy. Při organizaci kurzu je ve značné míře využívána multimediální forma řízeného samostudia (distanční komunikační prostředky, kterými se prezentuje učivo) a studujícím je zabezpečena komplexnost studijního servisu pedagogy školy. V kurzu vyučují pedagogičtí pracovníci, kteří mají příslušnou aprobaci pro jednotlivé předměty.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline