Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

L Lyceum - maturita bez studia

Co je maturita bez studia

Maturita bez studia

Maturita bez studia

Nemáte čas být ve škole, pracujete, profesionálně sportujete, staráte se o děti, jste v zahraničí, nedodělali jste si střední školu, ale maturitu byste potřebovali?

Můžete v naší škole vykonat plnohodnotnou maturitní zkoušku bez řádného studia, pouze po prokázání potřebných znalostí. Jinými slovy – můžete složit maturitní zkoušky bez studia.

Nabízíme postup nahrazující studium, při němž osoba s alespoň základním vzděláním není žákem školy. Osoba s alespoň základním vzděláním musí prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Prověřování probíhá formou didaktických testů, písemných zkoušek, seminárních prací, které umožňujeme každý týden ve škole na základě individuální dohody. Po složení všech zkoušek se může osoba s alespoň základním vzděláním přihlásit k maturitní zkoušce.

Příprava ke zkouškám probíhá samostudiem, také je možnost online studia pomocí imoodle, kde jsou studijní materiály a cvičné online testy. Délka přípravy je individuální, ale maximálně jeden rok. Pokud za tento rok uchazeč nesloží maturitu, musí si přístup ke studijním materiálům obnovit.

SCHÉMA PRŮBĚHU PŘÍPRAVY NA MATURITU BEZ STUDIA

1. KROK

projednání průběhu přípravy

1. KROK

2.KROK

finanční dar škole

3.KROK

tutoriál

seznámení s prostředím imoodle

3.KROK

4. KROK

samostudium s pomocí imoodle

5. KROK

zkoušky ze všech předmětů

didaktické testy za každý ročník, písemné práce z češtiny, matematiky, cizích jazyků, seminární práce z "výchov"

5. KROK

6. KROK

přihláška k maturitě

7. KROK

odevzdání maturitní práce, obhajoba maturitní práce

7. KROK

8. KROK

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline