Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ

průběh vzdělávání

iŠkola MOODLE - metodické vedení během školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce - jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. Žák tedy může pracovat online nebo offline. 

Způsob výuky ten je jen a jen na rodičích, nic jim nebrání v tom, aby učili "klasicky", ale také aby více využívali i-moodle. I-moodle je něco navíc - má to jen pomoci - je tam řada nejrůznějších výukových materiálů, které rodičům mohou pomoci při vysvětlování učiva, ale škola to v žádném případě nevnucuje. Jsou tam tematické plány, aby rodiče věděli, co mají učit a z čeho budou žáci za pololetí přezkušováni.

Podrobné informace o "internetové škole MOODLE" (i-škola MOODLE) naleznete na i-škole-moodle na tomto odkazu ("Přihlásit se jako "host").

Manuál MOODLE

O školním imoodle

eŽákovka - způsob komunikace s IV žáky (jejich rodiči)

Ke komunikaci používáme také eŽákovku pro IV žáky a jejich rodiče.

Každému žákovi jsou vygenerovány tři profily: jeden pro žáka a dva pro rodiče. Profil žáka a rodiče se skoro neliší. Každý by ovšem měl používat svůj profil, aby nedošlo k omylům.

Jako první nás vždy zaujmou tzv. notifikace vlevo dole. Ty nás upozorňují na nové příspěvky a zprávy, které byly přidány, zatímco jsme nebyli přihlášeni.

Notifikace můžeme odkliknout křížkem v pravém horním rohu.

Na nástěnce vidíme nové příspěvky. Při každém přihlášení si nové příspěvky vždy přečtěte. Nic vám tak neunikne!

Dále je v horní liště na pravé straně tlačítko Komunikace. Jako první zde vidíme zprávy, které nám mohou posílat učitelé a vedení školy. Žáci (rodiče) mohou psát také. Stačí kliknout na šedou lištu s nápisem Nová zpráva.

Součástí eŽákovky je také rychlejší způsob komunikace, kterým je chat. Funguje stejně jako například na Facebooku. Klikneme na požadované jméno a otevře se nám okno, do kterého již můžeme psát.

Manuál eŽákovka

Práce v eŽákovce

On-line výuka - virtuální třída

Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes MS TEAMS. Žák, který má zájem o online výuku si musí požádat o zřízení profilu na email: zsb@ezakovka.cz a postupovat dle přiloženého manuálu.  Učitel před začátkem hodiny "vyvěsí" na eŽákovce odkaz, pomocí kterého je možné se připojit do skupinového hovoru. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. Jediným omezením je hardwarové vybavení počítače (notebooku, tabletu) žáka a rychlost připojení k internetu.

Postup:
1. Požádejte si o přístup na email: zsb@ezakovka.cz  
2. Dostanete přihlašovací údaje a manuál. Postupujte dle manuálu a nainstalujte si aplikaci ve svém počítači.
3. Před online hodinou (dle rozvrhu), klikněte na odkaz v eŽákovce (na nástěnce vpravo - "Nadcházející online hodiny")
4. Připojte se do hovoru (pod jménem žáka).

 

Z online hodiny

Třídní učitelé

Pro komunikaci s rodiči individuálně vzdělávaných žáků jsou určeni tzv. "online třídní učitelé".

Mgr. Kateřina Pražáková
Mgr. Kateřina Pražáková1. - 5. ročníkprazakova@skolybrezova.eu
+420 606 072 077
Mgr. Vojtěch Král
Mgr. Vojtěch Král 6. - 9. ročníkkral@skolybrezova.eu
+420 720 131 164

Přihlášení / přestup

Podrobné informace o způsobu přihlášení, nebo přestupu na naši školu. Vše lze vyřešit i elektronicky. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně a snažíme se vyhovět. 

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat 4 místa v ČR i on-line.

Průběh vzdělávání

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku. Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme pravidelnou on-line výuku.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout