Studijní plán

Kombinované lyceum - dálková forma vzdělávání

 

     
 

Počty online konzultací ve vyučovacích předmětech v ročnících

(za školní rok)

 
               

1.

2.

3.

4.

Celkem

 

A. Povinné vyučovací předměty

 
 

Český jazyk a literatura

20

30

30

40

120

 

Cizí jazyk I

30

30

30

40

130

 

Cizí jazyk II

20

20

20

10 

70

 

Základy společenských věd

10

5

5

20

 

Dějepis

20

20

10

-

50

 

Matematika

40

40

40

40

160

 

Fyzika

10

10

5

25

 

Chemie

10

10

5

25

 

Biologie

10

7

4

5

26

 

Zeměpis

10

7

4

5

26

 

Estetická výchova

5

5

10

 

Výtvarná výchova

5

2

7

 

Hudební výchova

5

2

7

 

Dramatická výchova

3

 - 

3

 

Tělesná výchova

2

2

2

6

 

Informační a komunikační technologie

10

5

5

5

25

 

Ekonomika

10

10

20

 

B. Volitelné předměty

 

Humanitní specializace

30

35

65

 

Technická specializace

30

35

65

 
 

Přírodovědná specializace

30 35 65  

Maturitní seminář

5

5

 

Celkem za ročník

200

200

200

200

800