I Individuální vzdělávání

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

Imoodle - podpora během celého školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce; jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. 

Přijetí/přestup - lyceum

Tady klikněte na odkaz http://www.skolybrezova.eu/lyceum/studium/zpusob-studia - a také na odkaz https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=32414  a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít řadu informací k přestupu/přijetí do naší školy, v případě, že máte zájem o dálkovou formu vzdělání oboru Kombinované lyceum.

On-line výuka - virtuální třída

Ve všech hlavních předmětech od 4. do 9. ročníku základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes MS TEAMS. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. 

Přezkoušení - vycházíme vám vstříc

Dle školského zákona je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.

Termíny přezkoušení a rezervace

Přezkoušení probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku. S dostatečným předstihem je spuštěn rezervační systém (info rozesíláme e-mailem, vyvěšujeme na eŽákovku), kde si můžete jednoduchým způsobem zamluvit termín a čas příjezdu na přezkoušení. Na uvedený e-mail vám obratem přijde potvrzení o úspěšné rezervaci.

Způsob přezkoušení

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

 

Často kladené otázky

Info ke školnímu roku 2021/2022

O naši školu je velký zájem; pro školní rok 2021/2022 už máme vyčerpanou celkovou kapacitu žáků několik měsíců.

Zájemce pro školní rok 2022/2023 začneme evidovat po 15. říjnu 2021.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou