Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

L Lyceum

O významu praktické maturitní práce pro další rozvoj mladého člověka

Ing. Ľubica Havelková, učitel – konzultant pro TS, fotografie jsou převzaty z maturitní práce bývalého studenta TS 

Již třetím rokem budou maturanti na Lyceu v Březové obhajovat své maturitní práce. Jsou to práce zaměřené buď humanitně anebo technicky, podle toho, pro kterou specializaci se studenti rozhodnou. Navíc v tomto školním roce přibyla ještě třetí možnost zaměření a tou je přírodovědná specializace.
Ze svého pohledu učitele – konzultanta pro technickou specializaci bych chtěla poukázat na význam a praktický dopad těchto prací pro další vývoj a vzdělávání mladých lidí, kteří se rozhodli jít cestou zdokonalování svých technických dovedností.
Každá taková práce přináší s sebou nutnost zkoumání. V technické specializaci se nabízejí ke zkoumání různé typy výrobků od šroubů, vrtáků, hřídelí až ke složitějším sestavám, jako jsou ruční mlýnky a lisy. Student se musí se zkoumaným objektem dokonale seznámit, aby pak mohl na základě výsledků svého zkoumání popsat, kde a jakým způsobem se daný výrobek používá, z jakého materiálů je vyroben, jaký je technologický proces vzniku takové součástky, nebo výrobku. V neposlední řadě musí pak umět sestavit výkresovou dokumentaci svého předmětu zkoumání.

 

pagac

(…lze vidět spojení motoru s čerpadlem pomocí dvou hřídelí…)

 

Celý tento proces, kterým student prochází při svém zkoumání, přináší svému zájemci spoustu informací, se kterými by se běžně nesetkal, a ani by jej nenapadlo se o ně zajímat. Ale v rámci své maturitní práce postupně odkrývá různé skutečnosti, které jej nutí se nad nimi zamýšlet. A v tomto zamýšlení se a přemýšlení nad určitým problémem, v odkrývání souvislostí a věcí, které navzájem souvisí, vidím velký přínos pro samotného studenta. On získává poznatky, které mu ukazují další cestu v jeho vývoji. Třeba to vůbec nemusí být cesta technickým směrem, třeba si může uvědomit, že by se chtěl věnovat něčemu jinému. Naopak se zase může utvrdit v tom, že technické vymoženosti ho opravdu velmi lákají a bude jim chtít věnovat další roky svého života. Ať už bude jeho rozhodnutí jakékoli, vždy to bude jeho rozhodnutí, a navíc postavené na vlastní zkušenosti. Udělat zodpovědné rozhodnutí o svém dalším směřování vyžaduje určitý přehled, určitou orientaci v dané problematice. A k tomuto důležitému rozhodnutí praktická maturitní práce velkou měrou přispívá a je to v podstatě její největší přínos pro studenta.


(…kde zůstal jen samostatný motor a čerpadlo…)

pagac01

 

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout