Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Skvělý kolega Václav Maněna

Kolega Václav Maněna natáčí nejen skvělá videa "Cestou na kafe s Vaškem a Martinou", která si vždy pečlivě poslechnu a pobavím se. Zatím v posledním dílu č. 23, nazvaném "Být dobrý je nejlepší :-)" uvádí následující.

Učitelé jsou někdy zbytečně pod tlakem hodnocení veřejnosti. Být dobrým učitelem je úžasné a nemá cenu se trápit tím, že nejste podle soutěží a novinových článků "nejlepší" nebo "skvělí". Být dobrý učitel znamená odvádět sakra dobrý výkon a rozhodně to není málo.

Tyto věty jsou mně velmi blízké, proto jsem Vaškovi do komentáře napsal.

Vašku, k těm nejrůznějším soutěžím, cenám a oceněním. Za devětatřicet let ve školství - od MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ i na soukromé VŠ - jsem zažil různé koncepce i "antikoncepce", reformy i deformy, reformy reforem předcházejících reforem, a praxe mě naučila, že není třeba se točit jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale také médií, které se pokoušejí vybírat "vzory", tím určovat vkus, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a snažit se učit a vychovávat tak, aby to žákům něco přinášelo. Srovnává se nesrovnatelné. Kvalitu školy a také učitele nelze posuzovat podle toho, kde se škola nachází nachází, jak je velká, kdo ji posuzuje, hodnotí, z jakého důvodu a úhlu pohledu ji hodnotí...

zi-cervec-2021.jpg

PaedDr. Ludvík Zimčík

- držitel čestného titulu Osobnost obnovy Programu venkova ve Zlínském kraji

Ve školství se pohybuji více než devětatřicet let - řídím vzdělávací subjekt zahrnující střední školu, základní školu a mateřskou školu; v základním školství jsem podrobně poznal problematiku málotřídních ZŠ, byl jsem průkopníkem právní subjektivity základních škol, první školu jsem do podoby příspěvkové organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí.

Byl jsem zástupcem ředitele školy střední i vyšší odborné, na první soukromé vysoké škole na Moravě jsem pracoval jako zástupce rektora.

Ve školství jsem zažil různé koncepce i „antikoncepce", reformy i deformy, zažil jsem i takové zrůdnosti jako například počáteční čtení na čas - se stopkami v ruce učitelky...

Praxe mě naučila, že není třeba se točit jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům něco přinášelo.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline