Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

A je to tu zase (PPP neoprávněně vyžaduje...)

Blíží se zápisy k plnění povinné školní docházky, a někteří zákonní zástupci chtějí pro své dítě odklad. Zdůrazňuji, že o to nežádá škola, ale zákonný zástupce. A nastávají opakované situace, že poradenské zařízení žádá zákonného zástupce o vyplnění dotazníku ze strany školy, jinak že dítě nevyšetří...

A já opakovaně zákonným zástupcům sděluji, že poradenské zařízení v těchto případech nemá právo po škole požadovat vyplnění dotazníku. Musí zákonnému zástupci, který žádá o vyšetření (vystavení doporučujícího posouzení pro odklad), poskytnout činnost podle níže uvedeného paragrafu.

Podívejte se na ustanovení ve školském zákoně.

§ 116

Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Já zákonným zástupcům doporučuji tento jednoduchý postup:

- ptejte se, který právní předpis jim umožňuje tento protiprávní postup (vyžadovat po škole v tomto případě vyplnění dotazníku pro doporučující posouzení k odkladu povinné školní docházky)

- podejte písemně Vaši žádost o vyjádření školského poradenského zařízení k doporučujícímu posouzení

- pošlete poradenskému zařízení tuto žádost doporučeně

- žádejte písemné vyjádření, že musíte mít vyplněný dotazník od školy, když škola nežádá o vyšetření k doporučujícímu posouzení odkladu povinné školní docházky.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout