Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Beseda o hospicové péči

Naše škola využila nabídky maminky naší individuálně vzdělávané žačky a děti z II. stupně se tak mohly zúčastnit velmi zajímavé besedy.

Paní Novotná je zdravotní sestra, která mnoho let vykonávala práci jako porodní asistentka a nyní se pohybuje na opačné straně života a pracuje v domácí hospicové péči, kde pomáhá vážně nemocným lidem zemřít doma. 

Velmi citlivým způsobem otevřela témata umírání a smrti, o kterých se příliš nemluví. Odpověděla na otázky týkající se paliativní péče a vyvrátila mýty, jež jsou s touto problematikou často spojovány.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline