Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Angličtina na sociální síti

Při učení se cizímu jazyku je velmi přínosné se daným jazykem co nejvíce ‚obklopit‘, ideálně tedy i nad rámec hodin angličtiny ve škole. Proto mají žáci v 7. ročníku možnost využívat sociální síť Edmodo, která je velmi podobná dobře známému Facebooku, je ale vyvinuta pro edukativní účely.

Na této sociální síti platí tzv. ‚English policy‘, tedy veškerá komunikace probíhá v angličtině. Žáci zde mohou komunikovat mezi sebou nebo s vyučujícím. Využíváme to na sdílení zajímavých odkazů týkajících se angličtiny, ale zejména zde žáci dávají příspěvky ze svého života s anglickým popiskem a navzájem si je anglicky komentují a reagují na ně.

Tímto způsobem se sedmáci dozvídají více o svých spolužácích v mimoškolním prostředí a zároveň se nevědomky zdokonalují v anglickém jazyce.

 https://new.edmodo.com/

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline