Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Přírodopisná vycházka

Dnešní předvelikonoční a sluncem prozářené dopoledne jako by lákalo k výuce v přírodě. Tím spíše, když v sedmém ročníku probíráme nahosemenné rostliny. V prvních dvou hodinách jsme se tedy vydali proti proudu potoka až k Lopeníku. Cestou jsme pozorovali a za pomocí klíče nebo mobilních aplikací určovali různé jehličnany. Mimo toho jsme si ukazovali také různé byliny, kvetoucí časně zjara, jako například orseje, sasanky, prvosenky, plicníky, devětsily nebo podběl.
Protože se na Lopeníku v místech, kde Hrubár vytváří krásné meandry, zabydleli bobři, podívali jsme si také na krásnou hráz, kterou zde postavili.
 
Foto: T. Beníček, G.Gabrhelová
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline