Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Ukliďme si Březovou! (+VIDEO)

V úterý 3.5.2022 se všichni žáci základní školy vypravili do naší malebné obce. Po vzoru akce Ukliďme Česko se pustili do čištění a uklízení poházených odpadů a černých skládek, zatímco v jejich třídách a lavicích dumali letošní maturanti nad otázkami z jazyka českého.
 
 
Prvňáčci v čele s paní učitelkou Ševčíkovou pročistili okolí rybníčku u pálenice. Žáci druhé a třetí třídy se svými třídními paními učitelkami Salanci a Miklánkovou se chopili uklízení břehů potoka za školou. Čtvrtá třída pod dohledem paní učitelky Sehořové prošla okolí fotbalového hřiště. Páťáci vedeni panem učitelem Miškarem se pak brodili potokem od školy až do centra obce. Šesťáci a sedmáci s pány učiteli Mačákem, Goldmannem a Beníčkem se jali alespoň částečně zbavit odpadu lesík a potůčky nad hřbitovem, které už dlouhé roky slouží jako nelegální skladiště různého odpadu – obecnímu sběrnému dvoru navzdory…
Pan učitel Smetana s osmáky na kolech odcestoval až k březovské kyselce zkontrolovat, jak je tam čisto. A nakonec deváťáci spolu s paními učitelkami Ryškovou a Martinákovou uklidili jižní část obce od domečku po statek.
 
I když přesnou bilanci naplněných pytlů neznáme, určitě jich bylo hrubě přes sto plus velkoobjemový odpad (jako pneumatiky, autosedačky nebo lednice), který se do pytlů nevešel. Tím lze říci, že byla celá akce úspěšná, pro životní prostřední v naší obci prospěšná a pro žáky snad i poučná.
 
Na závěr bych rád poděkoval v prvé řadě všem žákům, kteří se s vervou a nadšením pustili do zušlechťování Březové, dále všem učitelům, kteří jim pomáhali a koordinovali je. V neposlední řadě pak také patří velký dík obecnímu úřadu, který nám pro naše snažení zajistil pytle, ochranné pomůcky a samozřejmě také svoz nasbíraného odpadu.
Ještě jednou velké díky všem! 
 
 
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline