Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Beseda k volbě povolání

Ve středu 11. května 2022 proběhla ve Školách na konci světa beseda k volbě povolání, která byla pro žáky osmého ročníku formou inspirace k tomu, aby se začali pomalu, ale jistě rozhodovat, jakými kroky povede jejich budoucí život.

Tým uherskohradišťské nemocnice přijel osmákům představit koncepci profesí, které nalézají uplatnění v nemocnici, aby tito žáci mohli nahlédnout pod pokličku zdravotnických oborů.

Nejprve účastníci týmu žákům představili, jaké profese lze ve zdravotnictví nalézt, dále pak specifika těchto profesí, předpoklady, kterými by studenti těchto profesí měli disponovat, a v neposlední řadě také nároky, které jsou na jednotlivé profese kladeny.

Osmákům se beseda moc líbila a posloužila jim jako inspirace, která může vést k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce, především pak k uplatnění ve zdravotnictví.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline