Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Ukliďme si Česko – Ukliďme si Březovou

Další ročník úklidové akce proběhl na Březové 12. dubna. Pro úklid jsme si vybrali stejné lokality jako loni - koryto a okolí potoka Hrubáru - od školy směrem k Lopeníku a tzv. školku, bývalou lesní školku, kam si chodí hrát děti např. v rámci družiny či zájmových kroužků. Přidali jsme ještě okolí Extraparku nad Zvadilovem a prostor u mokřadu. Bohužel jsme odpadků nalezli opět obrovskou hromadu, ale téměř sto žáků vyzbrojeno pracovními rukavicemi a pytli na odpad se tohoto úkolu zhostilo opravdu s vervou. Hromady odpadků se vršily na trase úklidu. Velmi pozitivně vnímáme rozhořčené reakce dětí na chování dospělých… Odvoz hromad odpadků pak zajistila obec Březová.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V naší škole se letos úklid odehrál v rámci ekologické výchovy. Věříme totiž, že čím dříve si člověk na vlastní kůži vyzkouší uklidit černou skládku, tím lépe. Kdo uklízel, neznečistí, a u dětí to platí dvojnásob.

Dobrovolnická akce Ukliďme Česko vychází z mezinárodně osvědčeného modelu Let's Do It!. Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více než 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline