Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Mgr. Pavlína Majerová
Mgr. Pavlína MajerováTel: +420 776 002 011majerkap@seznam.cz
Gabriela Gabrhelová
Gabriela GabrhelováTel: +420 723 380 508Gabrhelova1@seznam.cz


Odpolední družina
od 11:00  do 16:00

Poselství do nového roku (+VIDEO)

Rok 2018 je tady! A jak tomu bývá, s příchodem nového roku si každý z nás vytváří bilanci roku předchozího, hodnotíme, co se nám povedlo, na co bychom raději chtěli zapomenout. Zároveň však do nového roku vstupujeme s určitým očekáváním, nadějí. Jedno malé poselství přináší i naši osmáci se svým hlavolamem ukrývající srdce. Toto srdce, symbol lidskosti, bylo vytvořeno do soutěže Srdce s láskou darované a žáci by jej chtěli věnovat všem lidem, aby nezapomínali na to, co znamená BÝT ČLOVĚKEM.


Srdce s láskou darované

Osamělá postava se trmácela krajinou. Ale ne líbeznou krajinou plnou života, nýbrž krajinou, kde byste život hledali marně. Z nádherných lesů, které byly dříve ozdobou tohoto kraje, se stala pohřebiště pokrytá kobercem suchých, mrtvých větví a smutných zbytků kdysi silných a zdravých kmenů. Jen ty ještě matně připomínaly, že tohle místo kdysi nebylo takové, jaké je teď. Skučící vítr občas rozvlnil hladinu malých jezírek, ale té tekutině v nich by se jen stěží dalo říkat voda.

Postavu to však nechávalo chladnou. Při jejím bližším zkoumání by se dala nazvat člověkem, nebo tím, co z něj zbylo. Otrhané cáry jakési látky na ní visely, nohy měla hubené jako párátka, záda ohnutá. A pokud byste se té postavě podívali do očí, jiskru a chuť k životu byste v nich nenašli. Tomu člověku chybělo srdce. Ne že by mu jej vyrvali násilím, to ne. On sám si ho vyrval dobrovolně. A čím je člověk bez srdce? Ničím. Pouhou schránkou ploužící se životem, která čeká, až se její čas nachýlí a ona konečně odejde z tohoto světa. A člověk to věděl. Uvědomil si to. Ale příliš pozdě.

Uvědomil si, že zničil sám sebe. A nejen to. Zničil všechno. Chtěl změnit každou maličkost k lepšímu, ale nehleděl na následky. Zabíjel pro potěšení, ztratil úctu ke zvířatům, která mu sloužila tisíce let. Plýtval jídlem a vodou. Svou touhou po moci, svými činy od sebe odehnal své přátele, své blízké a všechny lidi, na kterých mu kdy záleželo. Touha po bohatství ho zaslepila, vedl války, pošpinil a odstranil všechny, kteří mu stáli v cestě k moci a jeho ani nenapadlo, že to jednoho dne může skončit. Byl totiž zaslepen penězi, mocí, slávou a také domněnkou, kterou ho ujišťovali ostatní i on sám sebe, že je vše v pořádku a nic se nemůže stát.

A proto se teď ten člověk trmácel krajinou. Najednou trochu zvedl hlavu. Kdesi v dálce cosi spatřil. Cosi, co už neskutečnou dobu neviděl. Nevěděl, zda ho nešálí zrak. A tak se rozběhl. Jakoby měl pocit, že to, co se mu zjevilo, může za malou chvíli zmizet. A když celý zadýchaný a roztřesený doběhl ke svému cíli, oči se mu zalily slzami. Na tváři se mu objevil úsměv. Ten člověk se díval na malou zelenou rostlinku rašící ze země. A pak si vzpomněl na jednu větu, kterou slýchával v dětství: Naděje umírá poslední. Koutkem oka cosi zachytil. Podíval se na to zpříma a viděl, že je to jakýsi růžek čouhající ze země. Něco ho k té věci neskutečně přitahovalo. Vyhublými prsty opatrně odhrabal hlínu kolem a s lehkým zasténáním to cosi vytáhl. Ukázalo se, že to cosi je malá krabička s nějakými páčkami.

Člověk zkusil zatáhnout za první páčku. Na mysli mu vytanuly všechny ty spálené lesy, znečištěné potoky a vyschlé řeky. Najednou měl chuť to změnit. Chtěl znova vidět zelené lesy, průzračné potoky razící si cestu krajinou a louky plné květin. Zatáhl za druhou páčku. Zvířata. Ryby, ptáci, savci a hmyz. Na to všechno si pamatoval a chtěl to vidět znovu. Chtěl vidět nádherné šelmy plížící se ke kořisti, stáda býložravců vířící prach v savanách, slyšet bzukot včel na rozkvetlé louce a vídat ptáky táhnoucí na jih. Zatáhl za třetí páčku. Lidé. Všichni lidé, kterým kdy lhal, využíval je, ničil je. To všechno kvůli honbě za mocí. Ale i lidé, které miloval, vážil si jich a záleželo mu na nich. Na všechny teď znovu vzpomínal. Podvědomě popotáhl každou páčku na správné místo. V krabičce to lehce cvaklo a on vytáhl malou přihrádku. Bylo v ní něco, co ho na chvíli přimrazilo na místě. Věc, dá-li se tomu tak říkat, kterou ztratil a našel až teď. Člověk vzal své srdce do rukou a vložil si ho zpět do hrudi. Když se zvedl zpět na nohy, nebyl to ten samý člověk. Byl to člověk, který k obzoru upíral pohled plný naděje, kterému z očí zářilo odhodlání, který je ochotný udělat vše proto, aby znovu své srdce neztratil.

 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline