Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

M Mateřská škola

Ukliďme si Česko

Poslední týden v březnu jsme se věnovali ekologii. Povídali jsme si, jak vznikla Země a život na ní a jak musíme o Zemi pečovat, aby se nám na ní líbilo a dobře žilo. Zapojili jsme se do akce „Ukliďme si Česko“ a při procházkách jsme sbírali smetí. Posbírané odpadky jsme třídili a povídali si o jejich recyklaci. Závěrem jsme se snažili o recyklaci papíru a vyrobili si svůj papír zdobený ubrouskovou metodou.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline